Witaj w AFFABRE !

budownictwo drogowe

Zadzwoń !
+48 52 3421160, 52 3453045 tel./fax
Oferta Roboty Drogowe
Odsłon : 200071

Roboty Drogowe - Opisy usług

Spis treści
Roboty Drogowe
Opisy usług
Wszystkie strony

 

Projektowanie

Realizujemy kompleksowo inwestycje drogowe w formule  „zaprojektuj i wybuduj”. Na potrzeby Klienta zainteresowanego tą formą realizacji zamierzeń inwestycyjnych, współpracując z biurem projektowym, sporządzamy projekty budowlane związane z infrastrukturą drogową.

Sporządzamy projekty wykonawcze  dla realizowanych przez naszą firmę robót drogowych.

Wykonujemy projekty tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zajęcia pasa drogowego na czas realizowanych robót.

Roboty rozbiórkowe

Dysponując wymaganymi zezwoleniami środowiskowymi na przetwarzanie, transport i magazynowanie materiałów pochodzących z rozbiórek prowadzimy prace rozbiórkowe wraz z kruszeniem i utylizacją odpadów.

Prace ziemne

Wykonujemy roboty ziemne związane z przygotowaniem inwestycji, budową i zagęszczeniem nasypów, wykonaniem wykopów oraz wymianą gruntu zapewniając uprawnioną obsługę geotechniczną.

Stabilizacje gruntu

Przy pomocy własnego, specjalistycznego sprzętu wykonujemy stabilizacje gruntu cementem lub innymi stabilizatorami wg recept opracowanych samodzielnie lub dostarczonych przez Zamawiającego.

Podbudowy

Wykonujemy podbudowy drogowe.

1.      Podbudowy tłuczniowe z mieszanek do stabilizacji 0-31,5 i 0-63mm kruszywa twardego lub dolomitowego

2.      Podbudowy betonowe B-7,5 do B-25

3.      Podbudowy bitumiczne

4.      Podbudowy z tłucznia betonowego

Nawierzchnie

Wykonujemy nawierzchnie drogowe

1.      Nawierzchnie z kostki brukowej

2.      Nawierzchnie brukowe i z płyt kamiennych

3.      Nawierzchnie z płyt drogowych

4.      Nawierzchnie betonowe

5.      Nawierzchnie bitumiczne

6.      Nawierzchnie tłuczniowe

W zakresie wykonawstwa robót bitumicznych współpracujemy z doświadczonymi Podwykonawcami.

Prace brukarskie

Realizujemy roboty brukarskie w materiałach betonowych i kamiennych.

Roboty naprawcze i odtworzeniowe

Na terenie miasta Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskiego prowadzimy prace naprawcze i odtworzeniowe oraz remontowe dla wszystkich rodzajów nawierzchni drogowych. Prace odtworzeniowe po robotach wod.-kan., elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych realizujemy wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów odbiorowych od zarządcy drogi. Przy pomocy własnego sprzętu dokonujemy napraw i odtworzeń nawierzchni bitumicznych zgodnie z wymaganiami określonym przez zarządcę drogi w pozwoleniu na wykonanie robót w terenie pasa drogowego.

Roboty wodno-kanalizacyjne

W ramach kompleksowej realizacji projektów drogowych, korzystając ze sprawdzonych podwykonawców branży instalacyjnej świadczymy usługi związane z budową i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i c.o.

Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Realizując roboty drogowe wykonujemy prace związane z budową i przebudową infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w tym sieci napowietrznych i budowy oświetlenia ulicznego. Dla potrzeb realizacji robót specjalistycznych zatrudniamy doświadczone firmy podwykonawcze.

Oznakowanie stałe i tymczasowe

Wykonanie oznakowania stałego lub związanego z tymczasową organizacją ruchu, pionowego i poziomego w tym także grubowarstwowego oraz sygnalizacji świetlnej, w zakresach obejmujących realizację projektów drogowych wykonujemy z wykorzystaniem potencjału własnego lub podwykonawców.

Zieleń

W zakresie projektów drogowych wykonujemy kompleksowo zadania związane z założeniem zieleni, trawniki siewem lub z rolki, nasadzenia, przesadzenia w tym specjalistyczne z gwarancją wynikającą z decyzji urzędowych.

Mała architektura

Elementy małej architektury wchodzące w skład projektów drogowych są realizowane przez naszą firmę całościowo. Prace te często obejmują skomplikowane elementy małej architektury takie jak mostki, fontanny, ozdobne mury oporowe, pomniki itp. Dostarczamy i montujemy wyposażenie ulic, skwerów, placy np.: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, szlabany, wiaty komunikacji miejskiej. .

Obiekty sportowe, place zabaw

W ramach świadczonych usług działalności podstawowej związanej z budową dróg realizujemy kompleksowo projekty związane z budową obiektów sportowych, boisk i placy zabaw.Kalendarium


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia,
Warwara, Żyrosław

Do końca roku zostało 15 dni.
Zodiak: Strzelec

Affabre Synology

Ta witryna korzysta z cookies. Mozesz decydowac o warunkach przechowywania tych plikow. Przeczytaj nasza polityke prywatnosci.

Akceptuje cookies na tej stronie.